• Gebelik Öncesi Muayene ve Koruyucu Hekimlik

  Gebelik öncesi muayene, anne ve bebek için risk oluşturan fiziksel, tıbbi ve psikososyal durumları gebelikten önce saptayarak uygun şekilde çözmek veya yönlendirmek esasına dayanan bir koruyucu hizmettir. Bu muayenede verilen hizmetler:

  • Anne adayının sağlık durumunun değerlendirilmesi (Tansiyon, kilo/boy, Pap smear, meme / jinekolojik muayene).
  • Aile bireylerini kapsayan genetik danışma (akraba evliliği, kalıtımsal hastalıklar).
  • Obstetrik ve tıbbi risk faktörlerin belirlenmesi (Sigara, çevresel riskler, anne adayının çalıştığı işyeri veya yaşadığı çevre kaynaklı olumsuz etkilenimlerinin en az düzeye indirilmesi)
  • Kronik hastalıkların tedavi edilmesi, kontrol altına alınması ve kullanılan ilaçların düzenlenmesi
  • Enfeksiyonların taranması ve aşılama
  • Gebelik ve antenatal bakım hakkında bilgilendirme ve eğitim
  • Yaşam tarzı, beslenme (folik asit ve D vitamini) ve fiziksel aktivite gibi konularda danışma.