• Koryon Villus Biyopsisi-Amniyosentez

    Koryon Villus Biyopsisi (CVS)

    Gebeliğin 3. ayında (11-14. haftalar), ultrason eşliğinde ince bir iğne ile gebenin karın duvarından ve rahminden (uterus) geçilerek plasentadan aspirasyon yöntemiyle biyopsi alınması işlemidir. Fetusun kromozom, moleküler ve biyokimyasal hastalıklarının tanısında güvenli ve etkin bir biçimde kullanılabilir.Bu girişimsel işlemin fetal kayıp riski amniyosentez ile benzerdir.En önemli avantajı, gebeliğin 3.ayı gibi çok erken döneminde işlemin yapılması ve fetus çok küçük olduğu için ailenin daha rahat karar alabilmesine katkıda bulunmaktadır.

    Amniyosentez, gebeliğin 16-22.haftaları arasında ince bir iğneyle anne karnına uygun bir alandan ve bebekten uzakta bir yerden girilerek 15-20 mL amniotik sıvı alınması işlemidir. En sık endikasyonu prenatal genetik tanı çalışmalarıdır.İleri gebelik haftalarında fetal akciğer maturitesinin değerlendirilmesi ve polihidramnios (bebeğin amnion sıvısının fazla olması) olgularında tedavi amaçlı olarak yapılabilmektedir.Amniyosentez yapılmadan önce, hasta ile bu prosedürün amacı, riskleri ve alternatifleri tartışılmalıdır. Ayrıca bu işlemin doğruluk derecesi, limitasyonları, sonucun elde edilmesine kadar geçecek süre, teknik problemler ve fetal kayıp riski gibi komplikasyonlar hakkında hastaya bilgi verilmeli ve mutlaka bunların kaydı tutulmalıdır.